Bakgrund och utveckling

Bakgrund och utveckling

Bakgrund och utveckling

 

2008 startade Botkyrka Kvinnojour en tjejjour, de hade länge sett ett behov av förebyggande arbete och såg i och med tjejjourens start en möjlighet till utåtriktad förebyggande verksamhet i skolor, föreningar och på fritidsgårdar. Våren 2009 utlyste Länsstyrelsen i Stockholms län projektmedel för att jobba förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Under den våren bedrevs ett förarbete i form av dialog med kommunpolitiker, skolledning, skolhälsovård och lärare. En ansökning till Länsstyrelsen ledde till beviljade medel för uppsökande verksamhet i skolor och föreningar och Skolprojektet som senare blev Lås Upp drog igång.

 

Det första projektåret erbjöds alla högstadie- och gymnasieskolor i Botkyrka workshops för elever . I regel utfördes tre workshop kring normer, rättigheter, sex och relationer med varje grupp. Befintliga metodmaterial undersöktes och olika metoder, perspektiv och upplägg testades. Utifrån dessa erfarenheter och ytterligare medel från Länsstyrelsen i Stockholms län och Ungdomsstyrelsen utvecklades ett nytt metodmaterial om rättigheter och normer kring genus, sexualitet och heder: Lås Upp – begränsande normer.

 

För att bidra till ett långsiktigt arbete med normkritiska metoder i skolorna har vi sedan 2012 främst erbjudit utbildningar för pedagoger och andra som arbetar med barn och unga. 2015 övergick Lås Upp från Botkyrka Kvinno- och tjejjour till Mångkulturellt centrum.

Följ oss på Facebook!

Några få platser kvar! Anmäl dig själv eller tipsa alla du känner som jobbar inom skolan.

Börjar redan nu på måndag men det finns alltså några platser kvar. Maila utbildning@mkcentrum.se
... See MoreSee Less

Några få platser finns kvar! Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för pedagoger. Anmäl dig senast nu på fredag, 29/9. Ses vi? Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum erbjuder utbildningsförvaltningen för fjärde gången denna kurs med start den 9 oktober 2017. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och maktstrukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv. Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från klassrummet och mötet med elever. För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt. Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt SFI. Kursen hålls under åtta heldagar på MKC, där frukost, lunchbuffé och fika ingår! Om deltagaren är från en Stockholm stad-skola så kan också skolan söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader. Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan. Kursträffar hålls följande heldagar under 2017 och 2018: Måndag 2017-10-09 Tisdag 2017-10-24 Torsdag 2017-11-09 Torsdag2017-11-23 Onsdagen 2017-12-06 Torsdagen 2018-01-18 Onsdagen 2018-02-07 Torsdagen 2018-02-15. Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer. Mer om kursen, samt lärandemål och litteraturlista hittar du här: pedagog.stockholm.se/pedagogisk-organisation-och-ledarskap/arbeta-normkritiskt/ Anmäl dig senast fredag 29/9 till utbildning@mkcentrum.se Meddela namn, personnummer, yrke och skola. Hoppas vi ses! Foto: Luca Garuski

View on Facebook

Kontakta oss

lasupp@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja