Vad är Lås upp?

Vad är Lås Upp?

Vad är Lås Upp?

 

loggaLITEN lst-LOGGA

 

 

 

 

 

 

 

Lås Upp: normutmanade metoder

 

Lås Upp är en normkritisk metod som genom utbildningsinsatser öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Metoden har också verktyg för kartläggning, granskning och framtagandet av handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten inom de nämnda områdena.

 

Vi vänder oss till en bred målgrupp inom olika verksamheter och har specifik kompetens och erfarenhet inom utbildning och metoder för skolan. Lås Upp är utvecklat för skolan och därför kallas du i våra metoder ibland för lärare eller pedagog och ungdomarna för elever eller klassen. Lås Upp har använts och utprovats av och med pedagoger och elever i grundskolans senare år, gymnasiet (inklusive språkintroduktionsprogram), gymnasiesärskolan, ungdomar på fritidsgårdar och i flera andra verksamheter.

 

Utgångspunkten i metoden är att synliggöra, ifrågasätta och utmana normer och strukturer som strider mot de mänskliga rättigheterna och kan bidra till förtryck, diskriminering och våld. Metoden är beprövad och erfarenhetsbaserad och har kontinuerligt utvecklats sedan starten 2009. Efter utbildning erbjuds beställaren verktyg för att fortsätta arbetet utifrån Lås Upps metoder på nätet. Lås Upp finns också som en tryckt metodbok; Lås Upp – begränsande normer.

 

Anja Norell, Marit Nygård och tidigare projektmedarbetaren Lotta Armijo Holmberg har utvecklat metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer.

 

Då metoden togs fram med medel för förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld har vi kompetens och erfarenhet gällande att inkludera perspektiv på vad som ofta benämns som heder i ett bredare arbete kring mänskliga rättigheter och normer med ungdomar.

 

Lås Upp arbetar med mångfald i en bred bemärkelse och berör bland annat frågor kring genus, sexualitet, etnicitet, hudfärg, klass och funktion. Våra utbildningar är interaktiva och kan anpassas för både mindre och större grupper. Vi kan också erbjuda handledning i att hålla i normutmanande utbildningar, stöd i att ta fram utbildningsupplägg och utbildningsmaterial och anpassade insatser vid exempelvis temadagar eller större utbildningssatsningar.

 

Lås Upp drivs sedan våren 2015 av stiftelsen Mångkulturellt centrum och har sedan starten 2009 huvudsakligen finansierats av Länsstyrelsen i Stockholms län. Idag arbetar Anja Norell (socialantropolog) och Marit Nygård (gymnasielärare i svenska och geografi) med Lås Upp.

 

Kontakta oss gärna på lasupp@mkcentrum.se

 

Telefon: 08-120 259 33 / 08-120 259 34

Boka utbildning

Följ oss på Facebook!

Några få platser kvar! Anmäl dig själv eller tipsa alla du känner som jobbar inom skolan.

Börjar redan nu på måndag men det finns alltså några platser kvar. Maila utbildning@mkcentrum.se
... See MoreSee Less

Några få platser finns kvar! Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för pedagoger. Anmäl dig senast nu på fredag, 29/9. Ses vi? Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum erbjuder utbildningsförvaltningen för fjärde gången denna kurs med start den 9 oktober 2017. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och maktstrukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv. Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från klassrummet och mötet med elever. För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt. Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt SFI. Kursen hålls under åtta heldagar på MKC, där frukost, lunchbuffé och fika ingår! Om deltagaren är från en Stockholm stad-skola så kan också skolan söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader. Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan. Kursträffar hålls följande heldagar under 2017 och 2018: Måndag 2017-10-09 Tisdag 2017-10-24 Torsdag 2017-11-09 Torsdag2017-11-23 Onsdagen 2017-12-06 Torsdagen 2018-01-18 Onsdagen 2018-02-07 Torsdagen 2018-02-15. Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer. Mer om kursen, samt lärandemål och litteraturlista hittar du här: pedagog.stockholm.se/pedagogisk-organisation-och-ledarskap/arbeta-normkritiskt/ Anmäl dig senast fredag 29/9 till utbildning@mkcentrum.se Meddela namn, personnummer, yrke och skola. Hoppas vi ses! Foto: Luca Garuski

View on Facebook

Kontakta oss

lasupp@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja