Våra utbildningar

Våra utbildningar

Våra utbildningar

 

Lås Upp erbjuder normutmanande utbildningsinsatser för små som stora grupper.

Utbildningarna öppnar upp för kritisk reflektion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. I våra utbildningar jobbar vi också med verktyg för kartläggning, granskning och handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten. Våra utbildningar syftar till att öka er kompetens i att utmana istället för att reproducera begränsande normer i er verksamhet. Efter avslutad utbildning kan er verksamhet jobba vidare utifrån våra metoder på nätet.

 

Våra utbildningar är alltid interaktiva och anpassas utifrån grupp, syfte, förkunskaper och önskemål. Vi rekommenderar en process på två till fyra tillfällen men arbetar även med inspirationsföreläsningar och introduktionspass. Vi kan också erbjuda handledning i att hålla i egna normutmanande utbildningar, anpassade insatser vid exempelvis temadagar eller större utbildningssatsningar och stöd i att ta fram utbildningsupplägg och utbildningsmaterial. Det finns också möjlighet att kombinera Lås Upps utbildningar med Mångkulturellt centrums utbildningsteman och visningar av aktuella utställningar.

 

Vi vänder oss till en bred målgrupp inom olika verksamheter och har specifik kompetens och erfarenhet inom utbildning och metoder för skolan. För skolor och andra verksamheter som jobbar med ungdomar har vi kompetens och erfarenhet gällande att inkludera perspektiv på vad som ofta benämns som heder i ett bredare arbete kring mänskliga rättigheter och normer.

Boka utbildning

”Med hjälp av Lås Upp har vi kunnat ta fram en verktygslåda för att skapa diskussioner och nå vår målgrupp på bästa möjliga sätt…”

”Lås Upp förmedlade kompetenser och kunskaper inom området som vi själva inte hade tillgång till.”

”Utbildningsinsatserna gav mersmak till att arbeta vidare med dessa frågor, både bland oss vuxna men också i arbetet med eleverna. Många fick många tankeställare kring sitt eget tänk inom ``vad är normalt`` och normer överhuvudtaget. Mycket lärorikt!”

”Övningarna ihop med en dialog är avgörande för ett förändrat tänkande och förhållningssätt.”

”Tillfällena gav oss insikt i hur vi kan synliggöra normer i vardagen och arbeta för ett öppet klimat på gårdarna.”

Följ oss på Facebook!

Några få platser kvar! Anmäl dig själv eller tipsa alla du känner som jobbar inom skolan.

Börjar redan nu på måndag men det finns alltså några platser kvar. Maila utbildning@mkcentrum.se
... See MoreSee Less

Några få platser finns kvar! Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för pedagoger. Anmäl dig senast nu på fredag, 29/9. Ses vi? Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum erbjuder utbildningsförvaltningen för fjärde gången denna kurs med start den 9 oktober 2017. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och maktstrukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv. Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från klassrummet och mötet med elever. För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt. Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt SFI. Kursen hålls under åtta heldagar på MKC, där frukost, lunchbuffé och fika ingår! Om deltagaren är från en Stockholm stad-skola så kan också skolan söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader. Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan. Kursträffar hålls följande heldagar under 2017 och 2018: Måndag 2017-10-09 Tisdag 2017-10-24 Torsdag 2017-11-09 Torsdag2017-11-23 Onsdagen 2017-12-06 Torsdagen 2018-01-18 Onsdagen 2018-02-07 Torsdagen 2018-02-15. Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer. Mer om kursen, samt lärandemål och litteraturlista hittar du här: pedagog.stockholm.se/pedagogisk-organisation-och-ledarskap/arbeta-normkritiskt/ Anmäl dig senast fredag 29/9 till utbildning@mkcentrum.se Meddela namn, personnummer, yrke och skola. Hoppas vi ses! Foto: Luca Garuski

View on Facebook

Kontakta oss

lasupp@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja