Vilka är vi?

Vilka är vi?


Vilka är vi?Anja Norell

Jag arbetar med Lås Upp sedan verksamhetens start 2009. Med min bakgrund inom socialantropologi har arbetet med Lås Upp för mig tills stor del handlat om att omsätta antropologiska frågor kring normer, makt och kultur i pedagogisk praktik och samhällsförändrande arbete. Arbetet har inneburit att utforska metoder för att tillgängliggöra akademiska begrepp och skapa verktyg och förutsättningar för kritiskt utforskande samtal med förankring i aktuella samhällsfrågor och de mänskliga rättigheterna. Anja Norell har en fil. mag. i Socialantropologi från México City och är en av författarna och metodutvecklarna till boken: Lås Upp begränsande normer.

Läs mer om Anja på Mångkulturellt centrums hemsida.


Marit Nygård

Som lärare är jag medveten om att lärare har en pressad vardag men också ofta är nyfikna på nya perspektiv och metoder som kan hjälpa dem i sin yrkesroll. Lås Upps utbildningar möjliggör för varje enskild lärare att utifrån sina egna förutsättningar sätta igång med att utmana normer och praktiskt göra likabehandlingsarbete levande i sitt klassrum. Marit har en lärarexamen (inriktningar Svenska och Geografi) med interkulturell profil från Södertörns högskola och har arbetat med Lås Upp sedan 2012. Marit är en av författarna och metodutvecklarna bakom metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer. Hon har tidigare arbetat som lärare på Tullinge gymnasium.

Läs mer om Marit på Mångkulturellt centrums hemsida.


Johanna Hammarström & Lotta Armijo Holmberg

Tidigare projektledaren Johanna Hammarström arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län med bland annat implementering av Lås Upp-utbildningar. Tidigare projektmedarbetaren Lotta Armijo Holmberg arbetar nu med social hållbarhet och samverkan kring ungdomsfrågor på Piteå Kommun. Hon följer fortfarande Lås Upps utveckling och hoppar in vid enstaka uppdrag och genomför Lås Upp-utbildningar i de nordligare delarna av Sverige.


Följ oss på Facebook!

Några få platser kvar! Anmäl dig själv eller tipsa alla du känner som jobbar inom skolan.

Börjar redan nu på måndag men det finns alltså några platser kvar. Maila utbildning@mkcentrum.se
... See MoreSee Less

Några få platser finns kvar! Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för pedagoger. Anmäl dig senast nu på fredag, 29/9. Ses vi? Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum erbjuder utbildningsförvaltningen för fjärde gången denna kurs med start den 9 oktober 2017. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och maktstrukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv. Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från klassrummet och mötet med elever. För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt. Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt SFI. Kursen hålls under åtta heldagar på MKC, där frukost, lunchbuffé och fika ingår! Om deltagaren är från en Stockholm stad-skola så kan också skolan söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader. Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan. Kursträffar hålls följande heldagar under 2017 och 2018: Måndag 2017-10-09 Tisdag 2017-10-24 Torsdag 2017-11-09 Torsdag2017-11-23 Onsdagen 2017-12-06 Torsdagen 2018-01-18 Onsdagen 2018-02-07 Torsdagen 2018-02-15. Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer. Mer om kursen, samt lärandemål och litteraturlista hittar du här: pedagog.stockholm.se/pedagogisk-organisation-och-ledarskap/arbeta-normkritiskt/ Anmäl dig senast fredag 29/9 till utbildning@mkcentrum.se Meddela namn, personnummer, yrke och skola. Hoppas vi ses! Foto: Luca Garuski

View on Facebook

Kontakta oss

lasupp@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja