tema_4_2
figurer_tema_4-medtext

Romantisk film vs. verklighet

– Associations- och diskussionsövning

Alla vet att sex och kärlek i romantiska filmer oftast inte överensstämmer med kärlek och sex i verkligheten. Men romantiska filmer speglar normer och förmedlar bilder kring vad som anses vara ”den finaste kärleken” eller ”det bästa sexet”.

Mål: Att bli medveten om normer kring sex och relationer utifrån att jämföra hur sex ser ut i en romantisk film och i verkligheten. Att utifrån diskussion se hur dessa normer begränsar kärleksrelationer och sexuella situationer.

filmverklighet